Το λιθόστρωτο της Απ. Παύλου το 1965

Το λιθόστρωτο της Απ. Παύλου έσβηνε λίγο πριν συναντήσει την Εγνατία. Λήψη του 1965