Τσιμισκή, 1976, δύο κτίρια μεταξύ Γρ. Παλαμά και Π. Μελά

Τσιμισκή, 1976 (προσωπικό αρχείο) και 2019 (google).

Δύο κτίρια μεταξύ Γρ. Παλαμά και Π. Μελά που υπάρχουν ακόμα και με την πρόσοψή τους σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Έχουν φύγει και όλες οι πινακίδες των φροντιστηρίων.

Θόδωρος Νάτσινας Από τον Γιώργο Κωνσταντάρα: το 1976 το ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΝ ήταν σε λειτουργία. εφ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 20/6/1976.