Η Περαία το 1974

Δύο φωτογραφίες από την Περαία του 1974 του Βασίλη Σακελλαρίδη