Στο Χαμζά μπέη και στο Αλατζά Ιμαρέτ

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid0LhwkxGWQmrziLjVEaT99CN4BpP8rVQjBGPcdhsKh8Mie2ZiHjT6P68PREqwQJKeVl