Η έπαυλη Τοντόρ Χατζημησέφ στη Βασ. Γεωργίου

Η έπαυλη Τοντόρ Χατζημησέφ στη Βασ. Γεωργίου, παραδίπλα από τη διασταύρωσή της με την Αγία Τριάδος-σήμερα το πρώτο κτίριο του Α’ Γυμνασίου Κτίστηκε μεταξύ 1890 και 1895 για τον Τοντόρ Χατζημησέφ (1840/41-1910), επίτιμο διερμηνέα του Ρωσικού Προξενείου της Θεσσαλονίκης, ο οποίος ήταν το πλουσιότερο μέλος της Βουλγαρικής κοινότητας της πόλης. Αρχιτέκτονας ήταν, κατά πάσα πιθανότητα, ο Frederic Charnot. Το 1911 η ιδιοκτησία της έπαυλης μεταβιβάστηκε στους κληρονόμους του. Το 1921 στεγάστηκε εκεί το Α’ Γυμνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης, όπου παραμένει μέχρι σήμερα. Και το 1928 περιήλθε στο Ελληνικό Δημόσιο.

Νίκανδρος Καστανίδης

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid028wpNVBXvkFQ5QAR1rYqSsZHz5RZEcfLZvcR9gQvH5ZCR6YHvYvrYoK6mddnwShLfl