Το πρόβλημα “Κελλάριος όρμος”

Το συγκεκριμένο λιμανάκι που αποκαλούμε σήμερα “Κελλάριο όρμο” είναι σύγχρονο, δεν υπήρχε πριν το 1960. Το ότι αυτό είναι Ο “Κελλάριος” όρμος είναι αστικός μύθος. Αν θέλουμε να το ονομάζουμε έτσι, να συμφωνήσουμε ότι το ονομάζουμε έτσι όπως ονομάζουμε μια οδό “Εγνατία”, χωρίς αυτή να έχει σχέση με την ρωμαϊκή αντίστοιχη οδό.

Ο σύγχρονος “Κελλάριος όρμος” βρίσκεται στο τέλος της νέας παραλίας, εκεί που η οδός Μ. Κάλλας συναντάει την Καθ. Ρωσσίδου. Πολλές φορές συνδέεται το λιμανάκι αυτό με τη βυζαντινή περίοδο και ίσως και με ακόμα παλιότερα χρόνια. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα σχετικά με αυτό το θέμα. Με αυτή την ανάρτηση θέλω να ξεκαθαρίσω μόνο το ότι το λιμανάκι αυτό φτιάχτηκε σχετικά πρόσφατα, ίσως στα τέλη της δεκαετίας του 60.

Οι εικόνες της ανάρτησης δείχνουν το συγκεκριμένο τμήμα της ακτογραμμής παλιότερα, με αεροφωτογραφίες και χάρτες από το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Οι τρεις πρώτες φωτογραφίες είναι από την εφαρμογή maps.gov.gr που επιτρέπει την παράλληλη παράθεση σύγχρονων αεροφωτογραφίων με παλιότερες (με ημερομηνία λήψης μεταξύ 1945 και 1960). Οι τρεις εικόνες δείχνουν ακριβώς το σημείο με το λιμανάκι, το οποίο φαίνεται στην σύγχρονη λήψη αλλά είναι απόν στην παλιότερη. Μετά παρουσιάζονται δύο αεροφωτογραφίες, η πρώτη από τον ΑΠΠ και η δεύτερη από τον ΒΠΠ και. τέλος, δύο χάρτες από αντίστοιχες περιόδους. Σε καμία από αυτές δεν διακρίνεται κάποιο λιμανάκι στην περιοχή όπου βρίσκεται το σημερινό.

Το λιμανάκι αυτό πιθανόν να είναι αποτέλεσμα την ημιτελούς διαμόρφωσης της νέας παραλίας στο τμήμα κοντά στην Καλαμαριά. Δηλαδή ίσως είναι αποτέλεσμα από το μπάζωμα της αρχικής ακτογραμμής καθώς υπήρχε η σκέψη η νέα παραλία να συνεχιστεί ως την Γκόνη ή την Αργοναυτών. Να τονίσω ότι με αυτήν την ανάρτηση δεν θέλω να υπονοήσω ότι δεν υπήρχε εκεί κάποιο λιμάνι σε παλιότερες εποχές. Ίσως να υπήρχε, αλλά αν υπήρχε δεν είναι αυτό που βλέπουμε την σήμερον ημέρα.

Θόδωρος Νάτσινας

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid0BSdZZ9DFCMiFgEZ2Y4Df7B3xjiazuHYjS3fhoW1P48Sy7JWx3Ft3UYGSUfX3eHZbl

Από το maps.gov.gr, παράλληλη προβολή των δύο αεροφωτογραφιών σε υπέρθεση, όπως το ονομάζουν, δηλαδή η μία επάνω στην άλλη με δυνατότητα μετακίνησης της κάθετης μπάρας ώστε να βλέπουμε άμεσα την εξέλιξη κάθε περιοχής. Εδώ φαίνεται το λιμανάκι

Σε αυτήν η μπάρα βρίσκεται έτσι ώστε να φαίνεται η συγκεκριμένη περιοχή μισή από την σύγχρονη και μισή από την παλαιότερη αεροφωτογραφία.

Πλέον μόνο η παλαιότερη φωτογραφία καλύπτει την περιοχή και το λιμανάκι έχει “εξαφανιστεί”

Αεροφωτογραφία του Πρώτου Παγκοσμίου, το λιμανάκι θα βρισκόταν περίπου στο σημείο όπου διακρίνεται μια έπαυλη (γνωστή ως έπαυλις των αεροπόρων).

Η ίδια περιοχή από αεροφωτογραφία του Δεύτερου Παγκοσμίου.

Χάρτης από την εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου με ένδειξη της επαύλεως των αεροπόρων.

Βρετανικός χάρτης της δεκαετίας του 1940