Στην είσοδο της Μονής Βλατάδων το 1965

Στην είσοδο της Μονής Βλατάδων οι πολυέλαιοι έξω. Λήψη του 1965