Κίνημα Παλάς στην Νίκης

Κίνημα Παλάς στην Νίκης

Καρέ από επιχρωματισμένο φιλμάκι σχετικά με την στρατιά της Ανατολής και το μέτωπό της Θεσσαλονίκης στον Α' Παγκόσμιο.

Ο χρωματισμός είναι σχετικά περίεργος αλλά είναι και εντυπωσιακός.