Κασσάνδρου, στη συμβολή με την σημερινή Μακεδονικής Αμύνης

Είμαστε στην Κασσάνδρου, σχεδόν στη συμβολή με την σημερινή Μακεδονικής Αμύνης βλέποντας δυτικά.

Μαγαζάκια αριστερά επί της Κασσάνδρου πρίν από το μεγάλο κτίριο.

Το 1913. Το κτίριο έχει υποστεί τις συνέπειες της ελληνοβουλγαρικής σύρραξης τον Ιούνιο του 1913. Μέσα ήταν οχυρωμένοι Βούλγαροι στρατιώτες.

Με το χρώμα η σημερινή χάραξη. Το βέλος ακολουθεί την φορά της φωτογράφισης.