Εγνατία κοντά στο ύψος της τότε Λέοντος Σοφού

Η καρτποστάλ δεξιά αναγνωρίστηκε πρόσφατα από τον κ. Νικόπουλο στις ΠΦΘ ως Εγνατία κοντά στο ύψος της τότε Λέοντος Σοφού.

Ευκαιρία να συσχετιστεί και η πρώτη κάρτα από τον Ευστάθιο Ασλανίδη, περίπου στο ίδιο ύψος.