Μέγαρο Εράτυρα Π. Μελά και Π.Π. Γερμανού

Το 1976 από την βόλτα στην πόλη, το 2014 από το google maps και, η τελευταία, γύρω στο 1930 από το βιβλίο “Η διαδρομή της Μνήμης, Τσιμισκή Αγίας Σοφίας Διαγώνιος” των Γ. Αναστασιάδη, Ε. Χεκίμογλου (και https://archive.saloni.ca/1434). Ίσως η αλλαγή του χρώματος να επιβλήθηκε για να είναι παρόμοιο με το αρχικό.

Θόδωρος Νάτσινας