Ο Λευκός Πύργος με την επιγραφή της «4ης Αυγούστου»

Ο Λευκός Πύργος με την επιγραφή της «4ης Αυγούστου», που σίγουρα είναι της περιόδου της δικτατορίας του Μεταξά και ίσως λίγο πριν την εισβολή των Γερμανών

Νίκανδρος Καστανίδης