Κτίριο οικίας και κλινικής Νεδέλκου

Κτίριο οικίας + κλινικής Νεδέλκου υπό κατασκευή και ο θεμέλιος λίθος. Έργο του Ξενοφώντος Παιονίδη, 1909. Από εκθέματα στο ίδιο κτίριο όπου σήμερα βρίσκεται η Αγιορείτικη Εστία.

Θόδωρος Νάτσινας

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid02Nyej9TpSxMyNnAwwG4EMGfuYE8WWcmKNrc2ukvALGXSirjXuk4t8zrq9929Ftfvwl