Κτίριο οικίας και κλινικής Νεδέλκου

Κτίριο οικίας + κλινικής Νεδέλκου υπό κατασκευή και ο θεμέλιος λίθος. Έργο του Ξενοφώντος Παιονίδη, 1909. Από εκθέματα στο ίδιο κτίριο όπου σήμερα βρίσκεται η Αγιορείτικη Εστία.

Θόδωρος Νάτσινας