Πλατεία του Λευκού Πύργου, το 1969

[Από το βιβλίο “Τα Πενήντα Χρόνια του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1926-1976” του Β. Δ. Κυριαζόπουλου, Θεσσαλονίκη, 1976, σελ. 38]

Νίκανδρος Καστανίδης

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid04U7m5hK8MdUMcXJgnrk5FNxYT7YLmujSGuCkam79BWX5TEmqRZgTHc68FgyB8422l