Πλατεία του Λευκού Πύργου, το 1969

[Από το βιβλίο “Τα Πενήντα Χρόνια του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1926-1976” του Β. Δ. Κυριαζόπουλου, Θεσσαλονίκη, 1976, σελ. 38]

Νίκανδρος Καστανίδης