Οικία Γεωργιάδη στην Βασ. Γεωργίου 20

Οικία Γεωργιάδη στην Βασ. Γεωργίου 20, γωνία με την οδό Χατζή. Κτίριο σε σχέδια Ξ. Παιονίδη με έτος κατασκευής το 1902 και έτος κατεδάφισης το 1979. Η πρώτη φωτογραφία από την βόλτα του 1976 (φύγαμε από το κέντρο και κινούμαστε στην συνοικία των Εξοχών). Η επόμενη από το saloni.ca, μετά δύο από τις ΠΦΘ και τέλος 6 φωτογραφίες με λεπτομέρειες του κτιρίου από το αρχείο του Λαογραφικού και Εθνογραφικού Μουσείου Μακεδονίας-Θράκης.

Θόδωρος Νάτσινας

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid0wZXuV63dfTspQpva4b5TbBwDzx5UEFBetcwebjmDrL8LYTwJHf4my7MRn1pcR5Zml

Φωτογραφία 1976 από την βόλτα Βασ. Σακελλαρίδη και Θ. Νάτσινα. Ήδη απουσίαζε το διακοσμητικό πάνω από το αέτωμα.

https://archive.saloni.ca/55 Από την ενότητα “Ανατολικά του διαολορέματος (Βασ. Γεωργίου)”, 2017

Η ανακοίνωση της κατεδάφισης στην Θεσσαλονίκη της 11/5/1979. Το μισό αέτωμα έχει καταστραφεί. Ανάρτηση Βατόπουλος ΠΦΘ, 2013

Φωτογραφία Σ. Ιορδανίδη. Το αέτωμα και το διακοσμητικό ακόμα διατηρούνται. Bonus ο σηματοδότης επικρεμάμενος και για τις δύο κατευθύνσεις της κίνησης στην Βασ. Γεωργίου. Ανάρτηση Ν. Βλαχόπουλος, ΠΦΘ

Από την φωτογραφική αποτύπωση του κτιρίου στο ψηφιακό αρχείο του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας-Θράκης (όπως και οι επόμενες 5 φωτογραφίες)

Λεπτομέρεια της καγκελόπορτας και της σκάλας της εισόδου

Το αέτωμα πλήρες

Η κεντρική είσοδος

Λεπτομέρεια της κεντρικής εισόδου

Λεπτομέρεια της κεντρικής εισόδου