Μαρίνα Αρετσούς

Από την δεκαετία του 1970

Στην πρώτη φωτογραφία μόλις έχει αρχίσει η επιχωμάτωση, διακρίνονται τα καλούπια για τα τσιμεντένια μπλόκια που βυθιζόταν για να επεκταθεί η χερσαία έκταση. Επίσης φαίνονται και τα σιλό του τσιμέντου. Στο βάθος φαίνεται και μια από τις σκάλες που εξαφανίστηκαν μαζί με την κατασκευή της μαρίνας.

Στην δεύτερη το χερσαίο κομμάτι έχει ολοκληρωθεί μάλλον και κατασκευάζονται οι προβλήτες – πάλι φαίνονται τα καλούπια αλλά και τσιμεντένια μπλόκια. Οι άλλες δύο είναι από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της μαρίνας – πολύ ήρεμη κατάσταση.

Φωτογραφίες από την προσωπική μου συλλογή.

Θόδωρος Νάτσινας

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid04WjnGZRidn1JdbhPP8J5WKYLYwbNTEyyuDAypgGv2v4eokx3DFi59LrhyiGd39N9l