Εισιτήρια για το τραμ, από την οθωμανική περίοδο μέχρι τον μεσοπόλεμο.

Στάσεις Μπεχτσινάρι-Σιδ. σταθμός Τσαρσί-Όλυμπος Λ. Πύργος [Defterdar] Ντεπό