Τρεις εικόνες από μια έκδοση για του σεφαρδίτες Εβραίους

Τρεις εικόνες από έκδοση για του σεφαρδίτες Εβραίους της Θεσσαλονίκης, από το 1905, του Pulido, Angel Españoles sin patria y la raza sefardi. Από το http://www.rachelnet.net/rachelnet/E/index.htm, The European Network of Judaica and Hebraica Libraries

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid02kKbNnsBcrhNB721RYmUC4i1YofGSWSmPTPxdjPzxms69bxpRbJ53UNEm9Sum7d5Wl