Στην βορινή πύλη της Μονής Βλατάδων, λήψη του Gaston Chérau

Η λήψη αυτή του Gaston Chérau είναι γνωστή από δύο εκδόσεις καρτ ποστάλ. Δεν την ξεχνάς εύκολα. Έξω από την βορινή πύλη της Μονής Βλατάδων. Ο Chérau πέρα από τις λήψεις για τον Φωτογραφικό Τομέα της Γαλλικής στρατιάς, φαίνεται ότι εμπορεύτηκε ο ίδιος δικές του φωτογραφίες. Τρεις έχουμε υπόψη μας, όλες στερεοσκοπικές σε γυαλί, όλες τυπωμένες από τον ίδιο Γάλλο εκδότη. Σχόλια στις επιμέρους καρτ ποστάλ.

Στο κάτω μέρος γράφει ο αποστολέας με αστερίσκο: “Η γυναίκα που κατά τύχη είναι στη φωτογραφία, μας πρόσφερε να πιούμε μια μέρα που ξεκουραζόμασταν σ αυτό το μέρος, κατά της διάρκεια της μετακίνησής μας”. Ζέιτενλικ 5/11/1916 Εκδότης της Α/Μ κάρτας ο E. Le Deley https://www.doaks.org/research/library-archives/dumbarton-oaks-archives/collections/ephemera/names/e-le-deley?fbclid=IwAR28Ano-SX0iNqz1GGwjLx65CcWrIzQhhznJe8iU9mqRP6C4eCs5Zrbe-xA Λίγο αργότερα βγήκε και σ αυτήν την επιχρωματισμένη έκδοση.

Εκδότης της επιχρωματισμένης ο A. B. Pascas, από την Αθήνα. https://www.doaks.org/research/library-archives/dumbarton-oaks-archives/collections/ephemera/names/a-b-pascas?fbclid=IwAR1SzaPwMYuuUPcSJGSv9SpydyoXEByTTryi3EPPyNC1oyyIi70-I31MuD0