Ο στρατιωτικός γιατρός Dupie στο νοσοκομείο HT4

Ο στρατιωτικός γιατρός Dupie στους χώρους που κινούνταν ο Pigassou. Ίσως και συνάδελφός του στο στρατιωτικό νοσοκομείο HT4 . Από το εκτεταμένο αφιέρωμά μας στην Θεσσαλονίκη του Joseph Pigassou οι φωτογραφίες που δείχνουν τον χώρο βρίσκονται κυρίως στις αναρτήσεις: https://archive.saloni.ca/1217 https://archive.saloni.ca/1046 https://archive.saloni.ca/1045 αλλά και λίγο ανατολικότερα, κοντά στον μύλο Αλλατίνη εδώ: https://archive.saloni.ca/1211

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid05xL2oHxszVvXg96ir1vBcNpSC7EJBnBBn2qwc8cbmfGjkfJdtLHknE9M4Mkzbnjpl