Τα φοιτητικά χρόνια της Μαρίας Μαρκέτου-Πυλαρινού καθηγήτρια Φυσικής στο ΑΠΘ

Τα φοιτητικά χρόνια της Μαρίας Μαρκέτου-Πυλαρινού (καθηγήτρια Φυσικής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης από το 1947 μέχρι το 1968 και η πρώτη Ελληνίδα που ανέβηκε όλες τις βαθμίδες της πανεπιστημιακής ιεραρχίας, μέχρι κοσμητόρισσα της Φυσικομαθηματικής Σχολής του ΑΠΘ, το 1958)

Νίκανδρος Καστανίδης

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid0RjMzPuwnfFrEk93bt8hFS62voKa8YaQHx2Hyoh5QpX8QmBpa78TW8wxXcTxF58Wtl

Η Μαρία Μαρκέτου-Πυλαρινού, την περίοδο της θητείας της στο Παν. Θεσσαλονίκης

Η Μαρία Μαρκέτου τον πρώτο χρόνο της φοιτητικής της ζωής, 1920-1921

[Η φωτογραφία είναι από το” Ιστορικό Αρχείο ΕΚΠΑ”]

Η βαθμολογία της στις πτυχιακές εξετάσεις, στις 29-1-1925.

[Από το “Ιστορικό Αρχείο ΕΚΠΑ”]

Η αίτηση της για την υποβολή της διδακτορικής διατριβής, στις 29-3-1928

[Από το “Ιστορικό Αρχείο ΕΚΠΑ”]

Η εισηγητική έκθεση (1η σελ.) της διατριβής της από τον καθ. Δ. Χόνδρου, επιβλέποντα της εν λόγω διατριβής [Από το “Ιστορικό Αρχείο ΕΚΠΑ”]

Η εισηγητική έκθεση (2η σελ.) της διατριβής της από τον καθ. Δ. Χόνδρου, επιβλέποντα της εν λόγω διατριβής.

[Από το “Ιστορικό Αρχείο ΕΚΠΑ”]

Η εισηγητική έκθεση (3η σελ.) της διατριβής της από τον καθ. Δ. Χόνδρου, επιβλέποντα της εν λόγω διατριβής

[Από το “Ιστορικό Αρχείο ΕΚΠΑ”]

Η προμετωπίδα της διατριβής της

[Από το “Ιστορικό Αρχείο ΕΚΠΑ”]

Ο καθηγητής Φυσικής του Παν. της Αθήνας Δημήτριος Χόνδρος (1882-1952), το 1930