Παλιά Φιλίππου με Ιουλιανού

Κατοχική φωτογραφία, από δημοπρασία, στην τότε παλιά Φιλίππου με Ιουλιανού κοιτάζοντας δυτικά.

Η συσχέτιση έγινε από τη Μάρα Νικοπούλου.

Η συσχέτιση έγινε με βάση την ταύτιση που είχε κάνει στις ΠΦΘ ο Leo Dri στη χρωματιστή φωτογραφία του Βαγγέλη Καβάλα του1955. Εδώ φαίνονται τα σημεία συσχέτισης.