Η Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ

Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ. από την Κατερίνα Κουμλίδου.

«ΜΟΥΣΑΙΣ ΧΑΡΙΣΙ ΘΥΕ»

Το κτίριο (που αρχικά ονομάστηκε Ιδαδιέ), χτίστηκε το 1888 ως αντιστάθμισμα στη φθίνουσα πορεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Λειτούργησε σαν δημόσια προπαρασκευαστική σχολή της Διοίκησης του Οθωμανικού Κράτους. Το 1913 ,μετά την παράδοση της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς, λειτούργησε ως Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Tο 1925 αποφασίστηκε η ίδρυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (με πρώτη σχολή, τη Σχολή Φιλολογίας).

Το κτίριο είναι έργο του Ιταλού αρχιτέκτονα Vitaliano Poselli .Κτίστηκε το 1887. Ήταν τριώροφο και στη συνέχεια (1908), προστέθηκαν δύο διώροφες πτέρυγες πλαγίως, για να καλυφθούν οι ανάγκες της Οθωμανικής σχολής σε χωρητικότητα. Το 1932 ολοκληρώθηκε η προσθήκη ενός επιπλέον ορόφου σε κάθε μια από τις πλαϊνές πτέρυγες. Ακόμη δημιουργήθηκε ένα κεντρικό αίθριο, ένα αμφιθέατρο, αίθουσα τελετών, αίθουσες διδασκαλίας και βιβλιοθήκες.

Το 1949 κατατέθηκε πολεοδομικό σχέδιο αναμόρφωσής του. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν στα τέλη του 1970. Ο σεισμός του 1978 δυστυχώς προκάλεσε σοβαρές ζημιές. Το 1986 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επισκευής, οπότε άρχισε και πάλι να λειτουργεί.

Η Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ.

LYCEE IMPERIAL A SALONIQUE

Στο αέτωμα του κτιρίου της Ιδαδιέ, μάλλον, βρίσκεται το “δημόσιο ρολόι” που αναφέρει ο Τομανάς ότι ξύπναγε τους φοιτητές της περιοχής. Όταν έγινε η ανακατασκευή του κτιρίου και το οθωμανικό αέτωμα αντικαταστάθηκε με το νεοκλασικό τριγωνικό αέτωμα, εξαφανίστηκε και το ρολόι.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με τις τριώροφες πλαϊνές πτέρυγες, το 1933 Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ολοκληρωμένη