Η Καμάρα, γύρω στο 1960

[Από το βιβλίο “The Aristotelian University of Thessaloniki”, του B, D. Kyriazopoulos, Thessaloniki, 1961, σελ. 12]

Νίκανδρος Καστανίδης

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid02yr3iJTFG9BzJuRBxnGQpcEPMEtZT517hZxRqcEDJayMPFLw922ZukFLwDhVX1tXEl