Η κατοικία στην οδό Αλ.Παπαδοπούλου 69

Η κατοικία στην οδό Αλ.Παπαδοπούλου 69, που δεν υπάρχει σήμερα (φώτο Πλάτων Κλεανθίδης, 1982), βρισκόταν κοντά στο Τσινάρι, απέναντι από την κρήνη (https://archive.saloni.ca/1210) που μέρος της σώζεται μέχρι σήμερα στη διασταύρωση της οδού Αλ. Παπαδοπούλου με την οδό Ρακτιβάν. Η διώροφη κατοικία με χαρακτηριστική τυπολογία μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής, τοποθετείται χρονολογικά στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα αφού εμφανίζεται σε φωτογραφίες των αρχών του 20ου αιώνα (https://archive.saloni.ca/482). Ιδιαίτερο γνώρισμα της κατοικίας αποτελούσε το σχετικά ογκώδες σαχνισί με 8 κοιλόκυρτα φουρούσια που κάλυπτε όλη την πρόσοψη του κτηρίου. Έτσι, ενώ στις αρχές του 20ου αιώνα το σαχνισί πρόσφερε τη σκιά του σ’ αυτούς που πήγαιναν στη βρύση για νερό, αντίθετα στα τέλη του 20ου αιώνα το σαχνισί αποτελούσε εμπόδιο στην κυκλοφορία των μεγάλων οχημάτων

Πλάτων Κλεανθίδης

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid0ZGXcb1x7ixSQhtapizJrxTEx18QUyS9hQdzqqteBB2MSiUyEMHzop3U6jQcCTN6Vl