Ο στρατηγός Franchet d’Esperey (Φράνσε Δ’ Εσπερέ)

[Φωτογραφία από το βιβλίο “With the French in France and Salonika” του Richard Harding Davis, 1916 (από την επανέκδοση του 2009 ως EPUB)]

Νίκανδρος Καστανίδης

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid02WmBPvUzJfNHeHj9QNzsxDuaf2bDNeLzKwnXevyvpsVKZZMHS9wYJELX48TgkjHZBl