Οικία Καλλιδοπούλου, Αλεξάνδρειας 25 γωνία με Χατζηκώστα

Χαρακτηρίστηκε το 1992 ως διατηρητέα εξαιτίας των ιδιαίτερων μορφολογικών στοιχείων της όψης της (φουρούσια , ψευδομπαλώστρες, παραστάδες, υπέρθυρα φυτικά θέματα κ.λ.π.)

Πληροφορίες από https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82 και https://thessarchitecture.wordpress.com/2020/11/04/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85/

Οι φωτογραφίες είναι από το 1992

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid0k1v3Jds5HS4VFt5dbxyH9EJG5MB1XDMsV6eXyT2x7tSZ4tarQu3a32CVeSePwdopl