Τραπεζούντας 63

Μια διεύθυνση του Γερμανικού σχολείου το 1929 που ανακάλυψε ο Δαυίδ Μπράβος και η οποία δεν είχε συμπεριληφθεί στο επίσημο ιστορικό της σχολής. Οδός Τραπεζούντας 63 ! Από την “Μακεδονία”.