26ης Οκτωβρίου στο ύψος των Δικαστηρίων

Βρισκόμαστε στο ύψος σχεδόν των Δικαστηρίων κατά την κατοχή, σήμερα 26ης Οκτωβρίου στον αριθμό 28. Δεξιά η Ολυμπίου Διαμαντή, καταργημένη σήμερα.

Σπύρος Αλευρόπουλος

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid0EGqgMXassN232uK2Bwukgd3q8xidaChWQ7SVRV6ceuCEcYJxWH7oNhiAhDn5eZVtl

Ο καραγωγέας εκμεταλλεύεται τις ράγες για να πάει πιο γρήγορα και πιο εύκολα.

Το σημείο λήψης από αεροφωτογραφία λίγο πριν τον πόλεμο. Οι δύο αποθήκες λίγο πιο πάνω και δεξιά φαίνονται και στην αρχική φωτο.

Η Ολυμπίου Διαμαντή σήμερα θα περνούσε μέσα από τα Δικαστήρια.

Το σημείο σε σύγχρονη, σχετικά, λήψη.