Το ξενοδοχείο Φλώρινα στην Εγνατία

Εγνατίας 12 Το ξενοδοχείο “Φλώρινα”

Στην εργασία της Κυριακής Τσιτουρίδου παρατίθεται φωτογραφία του ξενοδοχείου με την σημείωση ότι η θέση του είναι άγνωστη.

Σπύρος Αλευρόπουλος

Πηγή: Κυριακή Τσιτουρίδου Ιστορικά Ξενοδοχεία Θεσσαλονίκης, από τα χάνια στα καταλύματα ευρωπαϊκών προδιαγραφών, ΑΠΘ 2020 https://ikee.lib.auth.gr/record/333468/files/TSITOURIDOU_KYRIAKI.pdf?fbclid=IwAR0-QJmnIpWsd7Y7_hd0Y7bi1XRStUSUOTS6f5weGHonGY5W_qFcoDYyy5k

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid0UFj1gLVV1jUJ1BVDfcvvJ2XszeZ1An11sX8faYB9nvGZ8nBmHm7dSTmqRCMJaLk7l

Η φωτογραφία στην εργασία της Τσιτουρίδου προέρχεται από το βιβλίο του Κολώνα “Εκατό χρόνια φιλοξενίας, τα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης”

Από την επίσκεψη του Τίτο 7/3/1959. Το ξενοδοχείο Φλώρινα διακρίνεται με το βέλος. Μαζί με το ανατολικότερό του σήμερα είναι ο αριθμός 12 της Εγνατίας.

Η φωτογραφία είχε αναρτηθεί στις ΠΦΘ με προέλευση το Μουσείο Φωτογραφίας Βελιγραδίου

Στην μεσοπολεμική φωτογραφία μόλις διακρίνεται. Το δεύτερο μετά το ξενοδοχείο “Τα Βαλκάνια” που βρισκόταν στη γωνία Εγνατίας και Τανταλίδη.