Εγνατίας 14 το ξενοδοχείο Ατλαντίς

Η μελέτη για το κτίριο έγινε το 1925 από τον Μανούσο. Προβλέπονταν τρεις όροφοι, κατασκευάστηκαν μόνον οι δύο.

Πηγές: Η μεταπτυχιακή εργασία “Τα ξενοδοχεία του Μεσοπολέμου στη Θεσσαλονίκη. Διαμόρφωση και σχολιασμός του φέροντος οργανισμού”, 2010 της Αθανασίας Τσιτλακίδου http://ikee.lib.auth.gr/record/125762/?ln=el Φωτογραφίες από την ιστοσελίδα του ξενοδοχείου http://www.atlantishotel.com.gr/ και από λήψεις πελατών στο Tripadvisor

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid028K5oqmx9my99DgA6dw3zCjoLpqxhc611bF1ZxMwoWAb2R8i2rc8qohFw8Fr3nGTql