Το ξενοδοχείο Νέα Νίκη Εγνατίας 15

Το ξενοδοχείο “Νέα Νίκη”, σε σχέδια Α. Γρεκού το 1926 και τροποποιημένα το 1930 (Κολώνας), ήταν το αρχηγείο του Δάγκουλα επί κατοχής.
Το ξενοδοχείο ο Δάγκουλας το βρήκε τον Φεβρουάριο του 1944 με μεσολάβηση του δικηγόρου και πράκτορα της SD [Sicherheitsdίenst (Υπηρεσία Ασφάλειας)] Νικόλαου Ζωγράφου. Ο Ζωγράφος, γεννημένος στην Βέροια, ήταν ιδρυτής οργάνωσης με την επωνυμία “Ένωση φίλων του Χίτλερ” και συναρχηγός του κόμματος “Εθνικόν Σοσιαλιστικόν κόμμα ΕΕΕ” μαζί με τον Σπυρίδη. Το ξενοδοχείο “Νέα Νίκη” χρησιμοποιούνταν ως αρχηγείο της οργάνωσης, χώρος κράτησης, ανάκρισης και βασανιστηρίων. Μετά τον Απρίλιο του 1944 το ξενοδοχείο περιορίστηκε στο να στεγάζει τα μέλη και τις οικογένειες των μελών της οργάνωσης. Οι πολλές πληροφορίες από το βιβλίο του Ανδρέα Βενιανάκη “Δάγκουλας ο δράκος της Θεσσαλονίκης” 2016.

Σπύρος Αλευρόπουλος

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid09eqnS4akNPZBxs7RMy2B1GMa53vLyocMDwAsRxryYS3K7oKG5qQ9UoM71uiw5xwRl

Μετά το 1965. Το ξενοδοχείο Δέλτα αριστερά ήδη στην θέση του.

Από το βιβλίο του Βασ. Κολώνα “Εκατό χρόνια φιλοξενίας, τα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης (1914-2014)”

Η λήψη από το ξενοδοχείο Βιέννη, κατοχική. Δίπλα από το ξενοδοχείο Σαράντα Εκκλησίαι.

Τον Μάρτιο του 1959. Ακόμη δεν έχει ανεγερθεί το ξενοδοχείο Δέλτα (και κατόπιν φοιτητική εστία του ΑΤΕΙ και μετά κατάληψη και τώρα εγκαταλειμμένο. Στη θέση του “40 Εκκλησίαι”).

Αρχές της δεκαετίας 1960

Παλιό διαφημιστικό του ξενοδοχείου

Σύγχρονη.