Το ξενοδοχείο Αλεξάνδρεια, Εγνατίας 18

Η άδεια οικοδόμησης είναι του 1925, εκπονήθηκε από τον Αναστάσιο Μπίρδα για τον Σ. Καραπίδη. Ενώ προβλέπονταν 5 όροφοι κατασκευάστηκαν μόνον τρεις. Πληροφορίες από: Κολώνας Β. “Εκατό χρόνια φιλοξενίας. Τα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης (1914-2014)”. Θεσσαλονίκη 2015 Φωτογραφίες στο εσωτερικό του ξενοδοχείου από επισκέπτες

Σπύρος Αλευρόπουλος

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid02rPcm3G3NGzGnLS9qw4N5RQqA6fDCwnJmLY88xcDR1KfPQcVboHvYcGRs4TbuK7QNl

Λήψη του 1991

Κατοχική

Δεξιά, κάτω από το ξενοδοχείο

Στοιχεία που φαίνεται να διατηρεί ακόμα το ξενοδοχείο

Από το μπαλκόνι η θέα προς τα ανατολικά

Το ξενοδοχείο σήμερα