Εγνατίας 25, το ξενοδοχείο Olympic

Εγνατίας 25, στην θέση του σημερινού ξενοδοχείου Olympic ένα μεσοπολεμικό ισόγειο μαγαζί με πατάρι που διατηρήθηκε μέχρι και την δεκαετία του 50. Το ξενοδοχείο κτίστηκε το 1958.

Σπύρος Αλευρόπουλος

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid028bhmUdjdMB7d5hvk9oUwL7YanrwRnm8KWZHk3MqgDD4z1FVawzfz3F9Li8Zbnnj6l

Με το βέλος αριστερά κατά την κατοχή

Σύγχρονη φωτογραφία του Πλάτωνα Κλεανθίδη, αναρτημένη στην ομάδα Ξενοδοχεία του χθες. Ιστορικά και αρχιτεκτονικά ίχνη

Δεκαετία 60 αριστερά οι φωτισμοί νέον δείχνουν τα ξενοδοχεία Αιγαίον και στα κόκκινα το Ολυμπίκ.

Μέχρι και πρόσφατα φωτισμός νέον στα ξενοδοχεία αυτής της πλευράς

Η σύγχρονη ξενοδοχειακή όψη της Εγνατίας με το El Greco και το Olympic δίπλα δίπλα