Διοικητικά δικαστήρια

Τα σημερινά διοικητικά δικαστήρια, που στέγαζαν πριν την κατοχή τη Γαλλική σχολή αρρένων Δελασάλ, στη φωτογραφία με μια μονάδα ιππικού την περίοδο της κατοχής.

Την ταύτιση έκανε ο Θεόδωρος Νάτσινας.