Ένα ευμέγεθες κτίριο στην ανατολική πλευρά της Χαμηδιέ

Ένα ευμέγεθες κτίριο στην ανατολική πλευρά της Χαμηδιέ (σήμερα Εθνικής Αμύνης) απέναντι από τα σουλτανικά κτίρια.

Τα κτίρια στη δυτική πλευρά στέγασαν πρεσβείες και άλλους εύπορους που ασφυκτιούσαν στο κέντρο. Το κτίριο όμως απέναντι, για πολλά χρόνια στέγαζε τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Μορφολογικά μπορεί να έμοιαζε με χάνι και δεν είναι γνωστό πότε στεγάστηκαν τα δικαστήρια.