Το σπίτι του Μηνά Πατρίκιου, το 1929 στη σημερινή γωνία Κρήτης και Χρηστοβασίλη

Το σπίτι του Μηνά Πατρίκιου, το 1929 στη σημερινή γωνία Κρήτης και Χρηστοβασίλη (τότε Μαυρομιχάλη)

Νίκανδρος Καστανίδης

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid0Mph3JJtuH2Z1J9Dwt1FaxcuxC4y52psph1LemxSQ8dDujFhrRjeH53ER5DjmqFihl

«Μακεδονικά Νέα», 3-8-1929, σελ. 1

Ο Μηνάς Πατρίκιος (1888-1960) ήταν δήμαρχος Θεσσαλονίκης από το 1925 μέχρι το 1929 και από το 1954 μέχρι το 1959.