Στην Αγ. Αικατερίνη (1916-17)

Στην Αγ. Αικατερίνη (1916-17), Ο όρθιος με το καπέλο αριστερά δεν καταφέρνει να κρύψει εντελώς το χαρακτηριστικό μικρό σαχνισί στο σπίτι της Τσαμαδού.

Και εδώ μια μεγαλύτερη εικόνα της αλάνας κοντά στην Αγ. Αικατερίνη με την συσχέτιση που έκανε ο Ευστάθιος Ασλανίδης με γνωστή καρτ ποστάλ.