1883 Μια πιθανή πρώτη πτήση αερόστατου στην Θεσσαλονίκη

Κυριακή, 7 Αυγούστου 1883 Μια, ακόμα, πιθανή πρώτη πτήση αερόστατου στην Θεσσαλονίκη.

Η πληροφορία βρισκόταν στο βιβλίο του Τομανά «Χρονικό 1875-1920»: στις 10 Αυγούστου 1883 δημοσιεύτηκε στον Φάρο της Μακεδονίας η περιγραφή της πτήσης ενός «αιθεροβάμονος» αεροναύτου στην Θεσσαλονίκη. Ψάχνοντας τον Φάρο της Μακεδονίας βρέθηκε η είδηση της 10ης Αυγούστου αλλά και μια αναγγελία του γεγονότος στο φύλλο της 3ης Αυγούστου που προσδιορίζει το γεγονός την Κυριακή 7/8/1883.

Η εφημερίδα αναφέρει τον αεροναύτη, ονόματι Beudet, ως «νεφελωβάμονα» (γιατί άραγε ο Τομανάς τον έκανε αιθεροβάμονα;). Κατά τα φαινόμενα αφού απογειώθηκε από τον κήπο Κολόμβου, έφθασε σε ένα ύψος 1500 μέτρων και μετά προσγειώθηκε απρόσκλητος «επί της στέγης οικίας τινός, ης οι κάτοικοι αγνοούντες το τοιούτον φαινόμενον ενόμισαν τον κ. Beudet ως από μηχανής κατελθόντα θεόν, τραπέντες εις άτακτον φυγήν.»

Ο Beudet και ο αδελφός φαίνεται ότι ήταν γνωστοί αεροναύτες-ακροβάτες, αναφέρονται στο ιστορικό βιβλίο «L'aéronautique des origines à 1922» και έχει διασωθεί και μια γκραβούρα που απεικονίζει διάφορα κατορθώματα, ενός από τους αδελφούς.

Έχει διασωθεί περιγραφή του Ν. Γκαρπολά για την πρώτη πτήση αερόστατου στην Θεσσαλονίκη (https://web.facebook.com/thessalonikilostcity/photos/a.211295696026738/269098456913128/) που όμως την τοποθετεί, το 1899, δίνει άλλο όνομα του αεροναύτου και αναφέρει ότι είχε ανεβάσει με το αερόστατο και έναν γάιδαρο, ο οποίος μάλιστα έπεσε κοντά στην Αχειροποίητο και σκοτώθηκε. Η γκραβούρα δείχνει ότι αποτελούσε ένα από τα κατορθώματα του Beudet να κάνει πτήσεις ανεβασμένος σε ένα άλογο!

Θόδωρος Νάτσινας

Facebook: https://web.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid02naGW7Gcq6KLd4Eo1vbsN18prBQdrF5TtifJ64gRrEhxM6TkJoZ96aj5iRejBeZxbl

Η αναγγελία της έλευσης του νεφελωβάμονος αετού – 3/8/1883 Φάρος της Μακεδονίας

http://digital.lib.auth.gr/record/23589/?ln=en

Η περιγραφή της επίδειξης – 10/8/1883 Φάρος της Μακεδονίας http://digital.lib.auth.gr/record/23593/?ln=en

Από το L'aéronautique des origines à 1922 by La Vaulx, Henri, comte de, ; Dollfus, Charles; Tissandier, Paul, https://archive.org/details/1620528.0001.001.umich.edu/page/24/mode/2up?q=beudet&view=theater

Τα κατορθώματα του Beudet https://customprints.huntington.org/detail/491551/french-engraver-henri-beudet-letoile-polaire?fbclid=IwAR1tGBG_8GJieueYSRDORtwUVd_zKol4b-y_4JP4C1LFc8mL7Y0YuT9L-Zc