Εκατομμυριούχοι Θεσσαλονικείς το 1924

Εκατομμυριούχοι Θεσσαλονικείς το 1924, σε εύρημα του Δαυίδ Μπράβου, από το “Φως”