Ευζώνων με Βασ. Γεωργίου

από την πάνω μεριά. Συσχέτιση Σπ. Αλευρόπουλος