Ένας μουσουλμάνος ιερέας στην Αγ. Δημητρίου με Μεγ. Αλεξάνδρου

Ένας μουσουλμάνος ιερέας στην Αγ. Δημητρίου γωνία με Μεγ. Αλεξάνδρου (1916-17), βλέποντας δυτικά. Αναγνώριση του μέρους και τεκμηρίωση από τον Ευστάθιο Ασλανίδη. Η επόμενη ανάρτηση θα ακολουθήσει τον ιμάμη έτσι όπως κατέβαινε την Μεγ. Αλεξάνδρου.

Το σημείο λήψης και η πορεία της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου σύμφωνα με την χάραξή της πριν την πυρκαγιά του 1917