Ένας ιμάμης στην Μεγ. Αλεξάνδρου

Ο ιμάμης κατεβαίνει την Μεγ, Αλεξάνδρου και φτάνει στο ύψος της Αριστοτέλους (σήμερα Ολύμπου) Η Μάρα Νικοπούλου εντοπίζει και μας δίνει λεπτομέρειες στο σχόλιο

Στο βάθος, για επιβεβαίωση, το μεγάλο δέντρο σχεδόν στην Κασσάνδρου, που βλέπουμε παρακάτω από την αντίθετη κατεύθυνση. Με κόκκινο το σημείο λήψης, με πράσινο και μπλε οι δρόμοι που ανοίγονται στην αρχική φωτογραφία.