Λεωφόρος Νίκης. Τέλη δεκαετίας του 60

Ματζέστικ, Mέγαρο Τυρολόη ... το καραβάκι “Θεσσαλονίκη”

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid0iLbtGd22smmW1QY84a7r13NpvAkKfC645vq5pQw47Hi1pQ8uQiz85rbHwPU426xAl