Λεωφόρος Νίκης. Τέλη δεκαετίας του 60

Ματζέστικ, Mέγαρο Τυρολόη ... το καραβάκι “Θεσσαλονίκη”

https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid0g88D6tNCSXsKUahGegzZS1achxjWm8qq2k5toETgXq7NXfCwnXu7FpJFrXFd8dQMl