Στο Γαλλικό Ινστιτούτο, συμμαχικές ασκήσεις

Γαλλικό Ινστιτούτο. Στην διάρκεια του Α΄ΠΠ φιλοξένησε το Αρχηγείο της Στρατιάς της Ανατολής. Δίπλα του ήταν ο τότε λάκκος, σημερινή οδός Ζέρβα. Στην πόλη έχουμε ένα κουσούρι, να χρησιμοποιούμε ονόματα αμφιλεγόμενων “ηρώων” στους δρόμους.

Το διπλανό Πεδίο του Άρεως ήταν τόπος γυμνασίων του στρατού των Συμμάχων.

Από την περίοδο 1915 – 1919 υπάρχουν καμιά δεκαριά αξιόλογες φωτογραφίες της περιοχής. Πάντα με την συνδρομή των Γαλλικών αρχείων. Πεδίο Άρεως, Ευζώνων, Λεωφόρος Στρατού, Λυσέ ...

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid0T5Ze2CeTNNivBw2R8DTBrdHKyLiTdLVAZe3yEDyPcdg4RigSY88weoaJ53mwN1CBl

Πεδίο του Άρεως, επάνω το Λυσέ, δίπλα ο λάκκος.

Επάνω το Γ΄ Σώμα Στρατού.

Λυσέ και τα σπίτια στην Ευζώνων. Από το πεδίο του Άρεως.

Φαίνεται και η οδός Βασιλέως Γεωργίου, μαζί με τους Σπάχηδες.

Ένα τμήμα του γαλλικού στρατού αποτελούνταν από αποικιακά στρατεύματα. Εδώ βλέπουμε τους Μαροκινούς Σπαχήδες, Ιππικό.

Ο αρχιστράτηγος Μωρίς Σαράιγ στην Ευζώνων, μπροστά στο Λυσέ.

Η πόρτα του Στρατηγείου των Συμμάχων στην οδό Ευζώνων, Λυσέ.

Δίπλα στο Λυσέ, στρατόπεδο των Γαλλικών δυνάμεων. Στο βάθος κτήρια επί της Λεωφόρου Στρατού.

Στην αυλή του Γαλλικού σχολείου.