Η αρχή της Ερμού το 1931. Στο βάθος αριστερά η Στοά Μαλακοπή – Πλατεία Χρηματιστηρίου.

Αρχείο Λαπούρτα. Από την προσεχή έκθεση της τράπεζας Πειραιώς «Θεσσαλονίκης Εμπόριον 1870-1970». Αναγνώριση από τον Δαυίδ Μπράβο.

Στην αρχή της Ερμού, με την στοά Μαλακοπής αριστερά σε μια συνένωση κάπως αταίριαστη, αλλά κατατοπιστική

Το μαγαζί του Σιμόν Μπαρζιλάι αριστερά, πολύ κοντά στον άλλο Μπαρζιλάι, τον Νατάν, που έδρευε στην Φράγκων με Τραπέζης, όπως αναγνωρίστηκε από τον Ευστάθιο Ασλανίδη

Σημείο συσχέτισης.