Όσιος Δαυίδ

Δύο σχέδια που αναρτήθηκαν στις ΠΦΘ από Αθ. Νικόπουλο απεικονίζουν σε τέμπερα, από την ίδια οπτική γωνιά (δυτικά του ναού, επί της Κασσιανής), το ναό του Οσίου Δαβίδ. Η φωτογραφία είναι του Φωτογραφικού Τομέα μάλλον προγενέστερη των σχεδίων και προέρχεται από δημοπρασία.

Ταύτιση της φωτογραφίας από Ευστάθιο Ασλανίδη.

του Charles Martel (1919)