1922. Η οδός Αγίας Σοφίας σε ριζική αναμόρφωση

Μέρες ανοικοδόμησης. Από τα αρχεία της ΧΑΝΘ. Εξαιρετικά για την περίοδο του Μεσοπολέμου. 2019 – 2020 ήταν ελεύθερα ...

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid0L6D4zExtkNinWdBEUYF5MkpqFYtq6o3AVoCeKrcaLd5ej9TzMDkfrr9So3qHT7MVl