Φιλίππου, προς τον μιναρέ Abdullah Kadi στη γωνία με Θεοδ. Γαζή

Φιλίππου, βλέποντας δυτικά προς τον μικρό μιναρέ του Abdullah Kadi στη γωνία με Θοεδώρου Γαζή. Αριστερά οι σκοτεινές φιγούρες από έναν παπά κι έναν ηλικιωμένο Εβραίο. Παραπίσω τρεις μάλλον μαθήτριες, όπως μαρτυρούν τα γιακαδάκια. Μια παρόμοια κάρτα χαμηλής ποιότητας που πιάνει το σημείο από λίγο πιο δυτικά.