Βενιζέλου 28 μια ματιά προς την θάλασσα. Κατοχική

Από το ύψος του τρίτου ορόφου Ελ. Βενιζέλου 28 μια ματιά προς την θάλασσα. Κατοχική.